صبحانه شمعدونی

(3 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ساری خیابان قرجه،100 متر قبل از پارک مللاملت ایرانی
18,000 تومان
17,460 تومان
املت فرانسوی
25,000 تومان
24,250 تومان
املت ویژه شمعدونی
34,000 تومان
32,980 تومان
خوراک اسفناج ویژه شمعدونی
بدون برنج
29,000 تومان
28,130 تومان
بشقاب ویژه شمعدونی
48,000 تومان
46,560 تومان
تست بیکن
27,000 تومان
26,190 تومان
تست مرغ اسفناج
22,000 تومان
21,340 تومان
سوسیس تخم مرغ
20,000 تومان
19,400 تومان
کوکتل ویژه شمعدونی
34,000 تومان
32,980 تومان
دل و جگر
27,000 تومان
26,190 تومان
چرخ کرده
22,000 تومان
21,340 تومان
نیمرو
12,000 تومان
11,640 تومان
خامه عسل
18,000 تومان
17,460 تومان
بشقاب سلامت
18,000 تومان
17,460 تومان