درام

ساری،بلوار ساری کنار،نبش ساری کنار دوماستیک ریبای
120,000 تومان
استیک مرغ
68,000 تومان
استیک ماهی شیر
72,000 تومان
بشقاب بال کبابی
45,000 تومان
بیف استراگانوف
38,000 تومان
چیکن استراگانوف
33,000 تومان
بشقاب راید
48,000 تومان
پاستا چیکن
32,000 تومان
پاستا بیف
45,000 تومان
لازانیا مرغ و اسفناج
30,000 تومان
لازانیا گوشت
43,000 تومان
سیب زمینی
18,000 تومان
سیب زمینی گودا
25,000 تومان
استر برگر
28,000 تومان
کیک برگر
42,000 تومان
دبل کیک برگر
55,000 تومان
استیک برگر
59,000 تومان
تاکو میگو
53,000 تومان
تاکو مرغ
48,000 تومان

سالاد مرغ
38,000 تومان
سالاد بیف
53,000 تومان
سالاد میگو
48,000 تومان
سالاد تن ماهی
33,000 تومان
سالاد زیتون
28,000 تومان
سالاد بروکلی
28,000 تومان
سالاد فصل
28,000 تومان
درام سالاد
53,000 تومان

کرپ بیکن و تخم مرغ
32,000 تومان
کرپ مرغ و اسفناج
32,000 تومان
دونات چدار
22,000 تومان
اگ بندیکت (بیکن)
35,000 تومان
اک بندیکت(گوشت)
42,000 تومان
اگ بندیکت(اسفناج)
33,000 تومان
والوان اسفناج و پنیر
35,000 تومان

کیک روز
15,000 تومان
چیز کیک روز
15,000 تومان
کیک شکلاتی
15,000 تومان
چیز کیک نوتلا
15,000 تومان