شمعدونی

(3 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ساری خیابان قرجه،100 متر قبل از پارک مللپنه استیک با سس گوجه
59,000 تومان
57,230 تومان
پاستا بلونزه
45,000 تومان
43,650 تومان
پنه آلفردو
38,000 تومان
36,860 تومان
پنه بیف چیکن
64,000 تومان
62,080 تومان
پنه بیف
54,000 تومان
52,380 تومان
پنه سبزیجات
35,000 تومان
33,950 تومان
پاستا اسفناج
48,000 تومان
46,560 تومان
بیفتک ویم پی
78,000 تومان
75,660 تومان
مغز و زبان
72,000 تومان
69,840 تومان
مغزو مرغ
48,000 تومان
46,560 تومان
ران و مرغ
56,000 تومان
54,320 تومان
زبان با سس گوجه
75,000 تومان
72,750 تومان
زبان
70,000 تومان
67,900 تومان
کورتیلا
87,000 تومان
84,390 تومان
بیف استراگانف
68,000 تومان
65,960 تومان
چیکن استراگانف
48,000 تومان
46,560 تومان
لازانیا گوشت
44,000 تومان
42,680 تومان
لازانیا مرغ
37,000 تومان
35,890 تومان
لازانیا ژامبون
52,000 تومان
50,440 تومان
لازانیا استیک
58,000 تومان
56,260 تومان
کت و بال اتشین
42,000 تومان
40,740 تومان
کتف و بال ویژه شمعدونی
64,000 تومان
62,080 تومان
خوراک ویژه شمعدونی
بدون برنج
145,000 تومان
140,650 تومان

استیک گوشت
110,000 تومان
106,700 تومان
استیک گوشت کره ای سرخ شده
120,000 تومان
116,400 تومان
استیک گوشت اسفناج
110,000 تومان
106,700 تومان
استیک ویژه شمعدونی
110,000 تومان
106,700 تومان
استیک ماهی
95,000 تومان
92,150 تومان
استیک مرغ
48,000 تومان
46,560 تومان
استیک مرغ کره ای سرخ شده
54,000 تومان
52,380 تومان
استیک مرغ ماسالا
54,000 تومان
52,380 تومان
استیک مرغ اسفناج
54,000 تومان
52,380 تومان
استیک مرغ ترش
58,000 تومان
56,260 تومان
استیک مرغ بالزامیک
58,000 تومان
56,260 تومان
استیک تس مکس
95,000 تومان
92,150 تومان
بشقاب کباب
185,000 تومان
179,450 تومان
کتف و بال کبابی
36,000 تومان
34,920 تومان
کتف و بال اسپایسی کبابی
36,000 تومان
34,920 تومان
جوجه کباب شکم پر
58,000 تومان
56,260 تومان
جوجه ترش کباب
58,000 تومان
56,260 تومان
جوجه ماسالا کبابی
54,000 تومان
52,380 تومان
جوجه کباب
42,000 تومان
40,740 تومان
فیله کباب ترش
70,000 تومان
67,900 تومان
فیله کباب
65,000 تومان
63,050 تومان

گوشت گریل شمعدونی مینی
47,000 تومان
45,590 تومان
گوشت گریل شمعدونی متوسط
66,000 تومان
64,020 تومان
گوشت گریل شمعدونی خانواده
90,000 تومان
87,300 تومان
میکس شمعدونی مینی
50,000 تومان
48,500 تومان
میکس شمعدونی نرمال
79,000 تومان
76,630 تومان
میکس شمعدونی خانواده
92,000 تومان
89,240 تومان
فیلتو مینی
52,000 تومان
50,440 تومان
فیلتو نرمال
72,000 تومان
69,840 تومان
فیلتو خانواده
92,000 تومان
89,240 تومان
زبان مینی
52,000 تومان
50,440 تومان
زبان متوسط
72,000 تومان
69,840 تومان
زبان خانواده
92,000 تومان
89,240 تومان
بیف مینی
52,000 تومان
50,440 تومان
بیف متوسط
72,000 تومان
69,840 تومان
بیف خانواده
92,000 تومان
89,240 تومان
بیف مکزیکی مینی
54,000 تومان
52,380 تومان
بیف میکزیکی نرمال
79,000 تومان
76,630 تومان
بیف مکزیکی خانواده
102,000 تومان
98,940 تومان
بیف استیک مینی
64,000 تومان
62,080 تومان
بیف استیک متوسط
92,000 تومان
89,240 تومان
بیف استیک خانواده
120,000 تومان
116,400 تومان
استیک مینی
52,000 تومان
50,440 تومان
استیک متوسط
72,000 تومان
69,840 تومان
استیک خانواده
92,000 تومان
89,240 تومان
استیک با اسفناج مینی
55,000 تومان
53,350 تومان
استیک با اسفناج متوسط
78,000 تومان
75,660 تومان
استیک با اسفناج خانواده
98,000 تومان
95,060 تومان
پپرونی مینی
38,000 تومان
36,860 تومان
پپرونی متوسط
54,000 تومان
52,380 تومان
پپرونی خانواده
72,000 تومان
69,840 تومان
بلونزه ویژه شمعدونی مینی
45,000 تومان
43,650 تومان
بلونزه ویژه شمعدونی متوسط
66,000 تومان
64,020 تومان
بلونزه ویژه شمعدونی خانواده
84,000 تومان
81,480 تومان
چیکن مینی
38,000 تومان
36,860 تومان
چیکن متوسط
54,000 تومان
52,380 تومان
چیکن خانواده
72,000 تومان
69,840 تومان
چیکن اسفناج مینی
42,000 تومان
40,740 تومان
چیکن اسفناج متوسط
58,000 تومان
56,260 تومان
چیکن اسفناج خانواده
78,000 تومان
75,660 تومان
مخصوص شمعدونی مینی
58,000 تومان
56,260 تومان
مخصوص شمعدونی متوسط
84,000 تومان
81,480 تومان
مخصوص شمعدونی خانواده
108,000 تومان
104,760 تومان
مخلوط مینی
44,000 تومان
42,680 تومان
مخلوط متوسط
68,000 تومان
65,960 تومان
مخلوط خانواده
84,000 تومان
81,480 تومان
سبزیجات
38,000 تومان
36,860 تومان
بچه غول ویژه شمعدونی
78,000 تومان
75,660 تومان
بچه غول چیکن
72,000 تومان
69,840 تومان
غول ویژه شمعدونی
130,000 تومان
126,100 تومان
غول فیلتو ویژه شمعدونی
158,000 تومان
153,260 تومان
غول بیف استیک ویژه شمعدونی
130,000 تومان
126,100 تومان
اسلایس پیتزا ایتالیایی(سالامی،چوریزو،لاماجی) مینی
26,000 تومان
25,220 تومان
اسلایس پیتزا ایتالیایی(سالامی،چوریزو،لاماجی) متوسط
28,000 تومان
27,160 تومان
اسلایس پیتزاایتالیایی(سالامی،چوریزو،لاماجی)خانواده
30,000 تومان
29,100 تومان
پیتزا شکلات
42,000 تومان
40,740 تومان

برگر
25,000 تومان
24,250 تومان
چیز برگر
35,000 تومان
33,950 تومان
چیز برگر شمعدونی
38,000 تومان
36,860 تومان
دوبل برگر
48,000 تومان
46,560 تومان
ساندویچ طبقاتی
72,000 تومان
69,840 تومان
تری برگر
59,000 تومان
57,230 تومان
بیگ مک
52,000 تومان
50,440 تومان
قارچ برگر
30,000 تومان
29,100 تومان
غول چیکن برگر استیک
61 تومان
59 تومان
برگر کلاسیک
52,000 تومان
50,440 تومان
چیز برگر پنیری با سس ویژه
54,000 تومان
52,380 تومان
استیک
40,000 تومان
38,800 تومان
بیف استیک
52,000 تومان
50,440 تومان
بیف مکزیکی
48,000 تومان
46,560 تومان
چیلی برگر
37,000 تومان
35,890 تومان
بیف ویژه شمعدونی
46,000 تومان
44,620 تومان
چیکن
28,000 تومان
27,160 تومان
چیکن برگر
42,000 تومان
40,740 تومان
هات داگ
18,000 تومان
17,460 تومان
هات داگ ویژه شمعدونی
32,000 تومان
31,040 تومان
هات داگ مکزیکی
37,000 تومان
35,890 تومان
هات داگ ویژه
44,000 تومان
42,680 تومان
کراگف
32,000 تومان
31,040 تومان
کوکتل پنیری ویژه شمعدونی
36,000 تومان
34,920 تومان
ژامبون تنوری
62,000 تومان
60,140 تومان

سالاد ویژه شمعدونی
35,000 تومان
33,950 تومان
سالاد میکس شمعدونی
42,000 تومان
40,740 تومان
سالاد اسفناج
32,000 تومان
31,040 تومان
سالاد میوه
35,000 تومان
33,950 تومان
سالاد سزار
26,000 تومان
25,220 تومان
سالاد فصل
15,000 تومان
14,550 تومان
سالاد پاستا
19,000 تومان
18,430 تومان

سیب زمینی ساده
16,000 تومان
15,520 تومان
سیب زمینی پنیر ویژه شمعدونی
39,000 تومان
37,830 تومان
نان سیر
18,000 تومان
17,460 تومان
چیپس و پنیر ویژه شمعدونی
27,000 تومان
26,190 تومان
سیب زمینی پنیر VIP
49,000 تومان
47,530 تومان
سیب زمینی تنوری ویژه شمعدونی
48,000 تومان
46,560 تومان
سیب زمین با قارچ ویژه شمعدونی
32,000 تومان
31,040 تومان
قارچ سرخی با پنیر
27,000 تومان
26,190 تومان
قارچ سرخی ویژه شمعدونی
36,000 تومان
34,920 تومان